NFSI

HGCS/2017 Otthon Melege Program

Üdvözöljük Háztartási nagygépek (hűtő vagy fagyasztó készülékek, mosógépek illetve mosó-szárítógépek) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram elektronikus pályázati rendszerében.

ITM

Lakosságnak
 

Belépés

Kereskedőknek
Vállalkozások, vállalkozók

Belépés

Tájékoztató

2017. május 8. 12:18

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) pályázatot tesz közzé nagykorú természetes személyek részére, a magyar háztartások energiahatékonyságának növelése érdekében, meglévő háztartási nagygépek (hűtő vagy fagyasztó készülék, vagy mosógép illetve mosó-szárítógép) magas energiahatékonyságú, új berendezésekre történő cseréjének támogatására. A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen az energiahatékonyság javítása.

A pályázatkezelési feladatok ellátását az NFSI Nemzeti Fejlesztés és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Pályázatkezelő) végzi. A magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú, természetes személyek az alprogram által igénybe vehető vissza nem térítendő támogatással csökkentett vételáron (támogatással csökkentett bolti áron) jogosultak új háztartási nagygép (hűtő vagy fagyasztó készülék, vagy mosógép illetve mosó-szárítógép) beszerzésére.

Pályázat benyújtása

Az észak-alföldi, dél-alföldi, észak-magyarországi, nyugat-dunántúli, dél-dunántúli, közép-dunántúli és közép-magyarországi régióból a pályázat benyújtási lehetőség határozatlan időre felfüggesztésre került.

Az elektronikus pályázati rendszerrel, illetve a pályázatkezeléssel kapcsolatos kérdések, problémák esetén segítségnyújtás az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálatán érhető el.

TÁJÉKOZTATÓ A MINISZTERI DÖNTÉSSEL RENDELKEZŐ PÁLYÁZÓK RÉSZÉRE, A TÁMOGATÓI OKIRAT FELHASZNÁLÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSRÓL, ELÁLLÁSRÓL ÉS A KIFOGÁS BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJÁRÓL

Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter döntését követően az Otthon Melege Program (hűtő vagy fagyasztó készülékek, mosógépek illetve mosó-szárítógépek) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram esetében az első Támogatói Okiratok kiküldésre kerültek. A további, támogatói döntéssel rendelkező, illetve a jelenleg még elbírálás alatt álló pályázatokkal kapcsolatos Támogatói Okiratok folyamatosan kerülnek megküldésre a Pályázók részére. Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt Pályázókat a Támogatói Okirat felhasználására, módosítására vonatkozó lehetőségekről, illetve az elutasító döntéssel szembeni kifogás előterjesztésének módjáról.

Támogatói Okirat átvétele: A https://hgcs2017.nfsi.hu pályázati portálon ügyfélkapus azonosítást követően, a pályázati felületre belépve az oldal felső részében látható az Értesítési Központ, melyben megtalálható a megküldött értesítés a támogatói döntésről. A Támogatói Okirat az értesítés alján található Dokumentum átvétele gomb megnyomásával érhető el.

 

 1. Az új készülék megvásárlásához nem feltétlenül szükséges a Támogatói Okiratot kinyomtatni, a regisztrált kereskedő a pályázati azonosítószám, a születési dátum / adóazonosító jele alapján be tudja azonosítani a pályázót.
   
 2. A pályázat benyújtása és a Támogatói Okirat kézhezvétele közötti időszakban bekövetkezett változásokat a Kedvezményezett az okirat kézhezvételét követő 15 napon belül köteles bejelenteni a Pályázatkezelőnek. A fenntartási időszak végéig a Támogatói Okiratban rögzített adatai változásának beálltától számított 15 napon belül köteles bejelenteni Pályázatkezelőnek. Támogatói Okirat módosítási kérelem benyújtására a hgcs2017@nfsi.hu e-mail címre megküldött elektronikus levélben van lehetőség. A módosítási kérelemben szükséges megadni a pályázat azonosítószámát, a módosítási kérelem benyújtási indokát – pl.: leadni kívánt hűtőgép adatainak módosítása, gépelhelyezési cím, személyes adatok változása, továbbá szükséges a kérelmet alátámasztó dokumentum/ok csatolása (pl.: címváltozás esetén az új gépelhelyezési címet állandó lakcímként vagy érvényes tartózkodási helyként tartalmazó lakcímkártya).
   
 3. Ha a kedvezményezett nem kívánja a támogatást felhasználni, a Támogatói Okirat 21. pontja értelmében a háztartási nagygép vásárlása előtt elállhat.

  Az elállást a hgcs2017.nfsi.hu pályázati portálon ügyfélkapus azonosítást követően a pályázó saját pályázati felületére belépve, az elállással érintett támogatott pályázathoz tartozó Visszavonás funkció használatával szükséges megtenni.
   
 4. Kifogás benyújtására a hgcs2017.nfsi.hu pályázati portálon vagy a hgcs2017@nfsi.hu e-mail címre megküldött elektronikus levélben van lehetőség, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a Támogatói Okirat kiadására, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő, a pályázati kiírásba, vagy a Támogatói Okiratba ütközik. Kifogás előterjesztésére a sérelmezett döntésről való tudomásszerzéstől számított tíz napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított harminc napon belül, írásban van lehetőség. Az előterjesztett kifogáshoz szükséges valamennyi alátámasztó dokumentum csatolása.

  A kifogás benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának helye nincs.

  A kifogásra vonatkozó tartalmi követelményeket a Pályázati Útmutató IV.3 pontja foglalja magában.

 

Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.

Elérhetőségeink

Pályázói e-mail

hgcs2017##kukac##nfsi.hu

Pályázói telefonos ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálati idő: Hétfő - Csütörtök: 8:00-16:00, Péntek: 8:00-14:00

Telefonszámok:
+36 70 424 5393
+36 70 424 3949
+36 70 424 6883
+36 70 424 1802
+36 70 945 6542
+36 70 424 0922

 

Kereskedői e-mail

hgcs2017.kereskedo##kukac##nfsi.hu

Kereskedői telefonos ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálati idő: Hétfő - Csütörtök: 8:00-16:00, Péntek: 8:00-14:00

Telefonszámok:
+36 70 945 0004

Pályázati közlemények, tájékoztatások

Tisztelt Kedvezményezettek!

Az NFSI ezúton tájékoztatja Önöket, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából hamarosan megkezdődik a HGCS/2017 pályázat Kedvezményezettjeinek és kereskedőinek az alprogramhoz kapcsolódó Pályázati Útmutató IV.2 pontja szerinti helyszíni ellenőrzése.

„Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 100. §-a értelmében az NFM, az általa meghatalmazott szervek, illetve a külön jogszabályban feljogosított szervek jogosultak helyszíni és dokumentumok alapján történő ellenőrzés lefolytatására.

A pályázat benyújtását követően rendkívüli és utólagos ellenőrzésre kerülhet sor. A pályázat benyújtását követően rendkívüli ellenőrzésre a döntés-előkészítés szakaszában, a döntés meghozatala előtt, a Támogatói Okirat megküldését követően, az elszámolás előtt, valamint az elszámolást követően, a 3 éves fenntartási időszakban bármikor sor kerülhet.”

Az NFSI által hivatalosan megbízott külső munkatársak keresik meg a Kedvezményezetteket és kereskedőket,  hasonlóan a  HGCS/2014, az MGCS/2015 és a HGCS/2016 pályázatok esetén tavaly lefolytatott ellenőrzésekhez. Az NFSI által megbízott munkatársak a teljes támogatotti lista alapján szúrópróba szerűen választják ki a helyszíneket és végzik el az általunk előírt módon az ellenőrzést. Meg kell győződniük arról, hogy a támogatott háztartási gép a pályázatban szereplő gépelhelyezési címen megtalálható és üzemel.
Az ellenőrzést végző munkatársak az NFSI hivatalos megbízólevelével fognak megjelenni a helyszíneken.

Az ellenőrzés időszaka: 2018.05.24.-2018.06.30.

A helyszíni ellenőrzés elsődleges feladata a Támogatói Okirat teljesítésének, a források rendeltetésszerű és a Támogatói Okiratnak megfelelő felhasználásának ellenőrzése, a megvalósulás igazolása.

2017. augusztus 28. 10:57

Az utolsóként megnyitott közép-magyarországi régióból a délelőtt folyamán közel 15 ezer kérelem érkezett be. A régiós pályázatokat ma 12 óráig várják, ezt követően a pályázatbenyújtás lehetőségét határozatlan időre felfüggesztik.

Az Otthon Melege Program keretében a háztartási nagygépek (hűtő vagy fagyasztó készülékek, mosógépek, mosó-szárítógépek) energiamegtakarítást eredményező cseréjére az ország minden részéből összesen több mint 63 ezren pályáztak.

A családbarát pályázati konstrukciók célja, hogy gyors, megfelelő intenzitású támogatáshoz juttassák a lakosságot az ország egész területén. A fejlesztéseknek köszönhetően nemcsak a lakossági energia-felhasználás hatékonysága javulhat, hanem mérséklődik a hazai szén-dioxid-kibocsátás is. A 2014 szeptemberében indult Otthon Melege Program már több mint 130 ezer háztartás energiahatékonyságát javította.

2017. augusztus 23. 12:04

A Közép-Dunántúlról a reggeli nyitás óta már több mint 7 ezer kérelem érkezett be. A pályázatokat 2017. augusztus 23-án 13 óráig várják a régióból, ezt követően a benyújtás lehetőségét határozatlan időre felfüggesztik majd.

Az Otthon Melege Program keretében meghirdetett, háztartási nagygépek (hűtő vagy fagyasztó készülékek, mosógépek, mosó-szárítógépek) energia megtakarítást eredményező cseréjét támogató alprogramra hat régióból mostanáig összesen közel 50 ezer pályázat érkezett be.

A folytatásban a közép-magyarországi régióban élők nyújthatnak be pályázatot 2017. augusztus 28-én (hétfő), reggel 8 órától, elektronikus úton, a pályázati portálon (http://hgcs2017.nfsi.hu/) keresztül.

A családbarát pályázati konstrukciók célja, hogy gyors, megfelelő intenzitású támogatáshoz juttassák a lakosságot az ország egész területén. A támogatás hatására nemcsak a lakossági energia-felhasználás hatékonysága javulhat, hanem mérséklődik a hazai szén-dioxid-kibocsátás is. A 2014 szeptemberében indult Otthon Melege Program már több mint 130 ezer háztartás energiahatékonyságát javította.

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium; Kommunikációs Főosztály)

2017. augusztus 21.

Az Otthon Melege Program keretében hűtő- vagy fagyasztókészülékek, mosógépek, mosó-szárítógépek energiamegtakarítást eredményező cseréjére meghirdetett pályázati lehetőséget a dél-dunántúli régióban is óriási érdeklődés övezte, több mint 7 ezren jelezték támogatási igényüket. A régióból érkező pályázatokat ma 13 óráig várják, ezt követően a benyújtás lehetőségét határozatlan időre felfüggesztik.

Az elmúlt két hétben az érintett régiókból összesen több mint 40 ezer pályázó jelentkezett. A következő régiós nyitás ideje 2017. augusztus 23-a (szerda), reggel 8 óra. Ekkortól a közép-dunántúli régióban élők nyújthatják majd be pályázataikat elektronikus úton, a pályázati portálon (http://hgcs2017.nfsi.hu) keresztül.

A pályázati adatlap előzetesen is kitölthető. Ha valakinek nincs számítógépe, elektronikus elérhetősége, otthoni vagy munkahelyi internetes kapcsolata, esetleg a pályázatbenyújtás időszakában olyan helyen tartózkodik, ahol az ügyintézés akadályokba ütközik, annak lehetősége van segítséget kérni olyan személytől, aki helyette, a nevében eljárhat. Ez esetben csupán a Pályázati Útmutatóhoz mellékelt meghatalmazotti nyilatkozatot kell kitölteni.

Az Otthon Melege Program keretében meghirdetett családbarát pályázati konstrukciók célja, hogy gyors, megfelelő intenzitású támogatáshoz juttassák a háztartásokat az ország egész területén. Így nemcsak a korszerűsített ingatlanok energia-felhasználása csökken, hanem mérséklődik a hazai szén-dioxid-kibocsátás is. A 2014 szeptemberében indult Otthon Melege Program már több mint 130 ezer háztartás energiahatékonyságát javította.

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium; Kommunikációs Főosztály)

2017. augusztus 16. 12:14

Az Otthon Melege Program keretében elérhető pályázatot ma a nyugat-dunántúli régióban is óriási érdeklődéssel fogadta a lakosság, eddig közel 6 800 pályázó jelezte támogatási igényét.

Az elmúlt tíz napban összesen több mint 33 ezer pályázó jelentkezett az első négy régióból a háztartási nagygépek (hűtő vagy fagyasztó készülékek, mosógépek, mosó-szárítógépek) energia megtakarítást eredményező cseréjére. A nyugat-dunántúli régióból a pályázatokat ma 13 óráig várják, ezt követően a pályázatbenyújtás lehetőségét határozatlan időre felfüggesztik.

A folytatásban elsőként a dél-dunántúli régióban élők nyújthatnak majd be pályázatot 2017. augusztus 21. hétfő reggel 8 órától elektronikus úton, a pályázati portálon (http://hgcs2017.nfsi.hu/) keresztül.

A pályázati adatlap előzetesen is kitölthető. Ha valakinek nincs számítógépe, elektronikus elérhetősége, otthoni vagy munkahelyi internetes kapcsolata, a pályázatbenyújtás időszakában olyan helyen tartózkodik, ahol az ügyintézés akadályokba ütközik, annak lehetősége van segítséget kérni olyan személytől, aki helyette, a nevében eljárhat. Ehhez a Pályázati Útmutatóhoz mellékelt meghatalmazotti nyilatkozatot kell csupán kitölteni.

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium; Kommunikációs Főosztály)

2017. augusztus 14. 13:01

Az Otthon Melege Programban megnyitott pályázati lehetőséget az észak-magyarországi régióban is óriási érdeklődés övezte, eddig 10 ezernél több pályázó jelezte támogatási igényét.

Az elmúlt hét folyamán az első két régióból összesen több mint 16 ezer pályázó jelentkezett a háztartási nagygépek (hűtő vagy fagyasztó készülékek, mosógépek, mosó-szárítógépek) energia megtakarítást eredményező cseréjére. Az észak-magyarországi régióból a pályázatokat ma 13.30-ig várják, ezt követően a pályázatbenyújtás lehetőségét határozatlan időre felfüggesztik.

A folytatásban elsőként a nyugat-dunántúli régióban élők nyújthatnak majd be pályázatot 2017. augusztus 16. szerda reggel 8 órától elektronikus úton, a pályázati portálon (http://hgcs2017.nfsi.hu/) keresztül.

A pályázati adatlap előzetesen is kitölthető. Ha valakinek nincs számítógépe, elektronikus elérhetősége, otthoni vagy munkahelyi internetes kapcsolata, a pályázatbenyújtás időszakában olyan helyen tartózkodik, ahol az ügyintézés akadályokba ütközik, annak lehetősége van segítséget kérni olyan személytől, aki helyette, a nevében eljárhat. Ehhez a Pályázati Útmutatóhoz mellékelt meghatalmazotti nyilatkozatot kell csupán kitölteni.

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium; Kommunikációs Főosztály)

2017. augusztus 9. 12:32

2017. augusztus 7-én reggeltől lehet vissza nem térítendő támogatást igényelni a hűtőszekrények, fagyasztószekrények, fagyasztóládák és mosógépek energia megtakarítást eredményező cseréjéhez az Otthon Melege Program idén májusban meghirdetett alprogramja (HGCS/2017) keretében.
A közzétett Pályázati Útmutatónak megfelelően a pályázatok benyújtása régiónként eltérő időpontoktól lehetséges.

Az első két régióból megközelítőleg 16.000 pályázó jelentkezett az Otthon Melege Program keretében meghirdetett háztartási nagygépek (hűtő vagy fagyasztó készülékek, mosógépek illetve mosó-szárítógépek) energia megtakarítást eredményező cseréjére.

Az Észak-alföldi régióból közel 6.000, a Dél-alföldi régióból eddig több mint 9.900 kérelem érkezett be a pályázati portálon keresztül.

A Dél-alföldi régióból a pályázatokat 2017. augusztus 9-én 13 óráig várjuk, ezt követően a pályázatbenyújtás lehetőségét határozatlan időre felfüggesztjük.

A pályázatbenyújtás legközelebb az Észak-magyarországi régióban nyílik meg, mely térségben megvalósuló háztartási gépcserékhez 2017. augusztus 14-én, hétfőn reggel 8 órától lehet vissza nem térítendő támogatást igényelni elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül.

A pályázati lehetőségről és a benyújtott pályázatokkal kapcsolatosan a pályázati portálon (http://hgcs2017.nfsi.hu/) lehet tájékozódni.

Az Otthon Melege Program keretében meghirdetett családbarát pályázati konstrukciók célja, hogy gyors, megfelelő intenzitású támogatáshoz juttassák a lakosságot az ország egész területén. A támogatások felhasználásával jelentősen javulhat a lakossági energia-felhasználás hatékonysága, csökkenhet a hazai szén-dioxid-kibocsátás, mindez nagymértékben hozzájárul a hazai klímavédelmi és energiahatékonysági célok eléréséhez.

Az Otthon Melege Programnak köszönhetően a háztartások energiafelhasználása érzékelhető mértékben csökken. A 2014 szeptemberében indult programnak köszönhetően mára több mint 130 ezer háztartás energiahatékonysága javult.

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium; Kommunikációs Főosztály)

2017. augusztus 7. 16:18

2017. augusztus 7-én reggeltől lehet vissza nem térítendő támogatást igényelni a hűtőszekrények, fagyasztószekrények, fagyasztóládák és mosógépek energia megtakarítást eredményező cseréjéhez az Otthon Melege Program idén májusban meghirdetett alprogramja (HGCS/2017) keretében. A közzétett Pályázati Útmutatónak megfelelően a pályázatok benyújtása régiónként eltérő időpontoktól lehetséges.
A támogatásra már az első órában hatalmas érdeklődés mutatkozott. Az Észak-alföldi régióból eddig több mint 5000 kérelem érkezett be az ügyfélkapun keresztül.

A támogatáshoz az Észak-alföldi régióból a pályázatokat ma 17 óráig várjuk, ezt követően a pályázatbenyújtás lehetőségét határozatlan időre felfüggesztjük.

A pályázatbenyújtás legközelebb a Dél-alföldi régióban nyílik meg, mely térségben megvalósuló háztartási gépcserékhez 2017. augusztus 9. szerda reggel 8:00 órától lehet vissza nem térítendő támogatást igényelni elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül.

A benyújtott pályázatokkal kapcsolatban a pályázati portálon (http://hgcs2017.nfsi.hu/) lehet tájékozódni.

Az Otthon Melege Program keretében meghirdetett családbarát pályázati konstrukciók célja, hogy gyors, megfelelő intenzitású támogatáshoz juttassák a lakosságot az ország egész területén. A támogatások révén jelentősen javulhat a lakossági energiafelhasználás hatékonysága, csökkenhet a hazai szén-dioxid-kibocsátás, nagymértékben hozzájárulva a hazai klímavédelmi és energiahatékonysági célok eléréséhez.

A 2014 szeptemberében indult programnak köszönhetően mára több mint 130 ezer háztartás energiahatékonysága javult.

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium; Kommunikációs Főosztály)